Pravidla a ceník

Pravidla on-line rezervací

REGISTRACE:

 • Rezervační systém je možné využívat až po registraci. Vytvoření uživatelského účtu provádí klient sám a to zde: https://energyflow.isportsystem.cz/ (zadáním jména, emailové adresy, telefonu, hesla).
 • Nově registrovaným klientům poskytujeme slevu na první vstup ve výši 50%. Slevu poskytujeme pouze na předem uhrazený vstup přes bankovní účet (pokyny k zaplacení jsou zasílaný emailem po provedení registrace).

REZERVACE:

 • Na všechny lekce je vhodné se rezervovat (z důvodu max.kapacity a počtu cvičebních pomůcek). 
 • Rezervace si každý klient provádí ve svém účtu. Potvrzení o rezervaci obdrží emailem.
 • Je možné vytvořit dlouhodobé (trvalé) rezervace. Tyto rezervace provádí administrátor.
 • Na jeden uživatelský účet je možné vytvořit na stejný sport v jeden den až 2 rezervace/místa (možnost odečítání kreditu z jedné permanentky; odečítat lze pouze u vstupových permanentek, nikoliv neomezených).

RUŠENÍ REZERVACÍ:

 • Každý klient si rezervace ruší ve svém účtu. Informaci o zrušení obdrží emailem.
 • Bezplatně je možné rezervace zrušit následovně:
  • večerní a odpolední lekce se ruší nejpozději do 11,00 hodin v daný den
  • ranní lekce se ruší nejpozději do 19,00 hodin předcházející den
 • Pokud klient zruší později, bude mu účtován storno poplatek ve výši 1 vstupného (1 kredit z P nebo výše jednorázového vstupu).
 • V případě, že nemáte možnost své rezervace zrušit přes on-line systém, volejte na tel.: 739 053 268.

MAXIMÁLNÍ KAPACITA - NÁHRADNÍCI

 • V případě, že je některý ze sportů již plně obsazen, může klient provést rezervaci jako „náhradník“. Jakmile se uvolní místo, systém odešle klientovi informaci (SMS, email) a vytvoří platné místo. Klient má možnost do 30 minut místo odmítnout/zrušit. Pro takto vytvořené místo platí stejné pravidlo rušení. Pokud tedy již předem klient ví, že o místo nemá zájem, je povinnen zrušit včas i své místo náhradníka. 

MINIMÁLNÍ KAPACITA

 • V případě nenaplnění minimální kapacity jednotlivých aktivit (5 osob), systém automaticky zasílá SMS všem přihlášeným osobám:
  • odpolední/večerní lekce se zruší ve 14,00 hodin v daný den
  • ranní lekce se zruší ve 20,00 hodin předcházející den

PERMANENTKY (elektronické)

 • Permanentka opravňuje držitele k danému počtu vstupů na všechny aktuálně nabízené sporty. Permanentky mohou využívat pouze registrovaní klienti. Stav svých permanentek (počet vstupů, platnost) si může každý klient kontrolovat ve svém účtu. Systém upozorňuje na končící platnost a také na nízký stav kreditu s předstihem (e-mailem).
 • Permanentky je možné zakoupit na jakékoliv lekci a dobití do klientského účtu se provádí dodatečně tentýž den ve večerních hodinách. Je možné nakupovat také bezhotovostně, permanentky jsou přiřazeny ihned po připsání platby na BÚ.
 • Odečet prvního vstupu z nově zakoupené permanentky je možný i dodatečně (24 hodin zpětně).
 • Platnost permanentek je omezená: 
  • permanentka na 20 vstupů – 6 měsíců ode dne prodeje
  • permanentka na 10 vstupů – 4 měsíce ode dne prodeje
  • permanentka na 5 vstupů   – 3 měsíce ode dne prodeje
  • permanentka na 3 vstupy   – 2 měsíce ode dne prodeje

BENEFITY/POUKÁZKY

Sportovních služby v našem studiu mohou také využívat:

 • Držitelé karet Multisport Benefit předložením multisport karty
 • Uživatelé Benefit-Plus zadáním objednávky v aplikaci Benefit Plus (pouze do 31.1.2020)
 • Nově od roku 2020 poukázky Relax Pass (Sodexo)

Jiné poukázky nepřijímáme (Cheque Déjeuner, Gallery Beta, Unišek)

 

Návštěvní řád

 • Do sál vstupujte pouze v čisté obuvi.
 • Na lekce choďte alespoň 5 min. před začátkem a zároveň neodcházejte z hodiny dříve než před ukončením lekce, abyste nerušili ostatní účastníky při strečinku a relaxaci.
 • Z hygienických důvodů doporučujeme vlastní podložku na cvičení (popř. pokládat ručník na zapůjčené podložky).
 • Instruktory upozorněte na Vaše zdravotní problémi či omezení a dbejte všech jejich pokynů.
 • Po ukončení lekcí si otřete své cvičební pomůcky a stroje (spinner, bosu).
 • Neprovádějte sami úpravy na strojích (výměna pedálů apod.). Požádejte svého instruktora.
 • U cvičení pro těhotné by žena měla znát svůj aktuální zdravotní stav - předchází konzultace se svým lékařem. 

 

Děkujeme Vám za respektování našich pravidel. Tímto se snažíme Vám zkvalitnit naše služby a mít i nadále mnoho spokojených zákazníků.

 

.

Ceník 2020

 

 

 

Načerpejte novou energii právě u nás... chci sportovat

Aktuality