Aktuality

22.10.2009

Power jóga a strečink

Všichni, kdo pravidelně cvičí powerjógu nebo jógu, mají možnost poznat, jak blahodárný vliv mají jednotlivé ásany na uvolnění a protažení celého těla. Strečink (stretch) znamená v překladu natažení, protažení, roztažení. Tento pojem označuje proces prodlužování vazivové tkáně, svalů a dalších tkání. Jestliže nejsou tyto komponenty lidského těla natahovány, snižuje se postupně pohyblivost a dochází tak k jeho rychlejšímu opotřebovávání. Je to činnost, při které dochází k fyziologické obnově přirozené délky svalů, obnově či udržování přirozeného kloubního rozsahu. Fyzické tělo zůstává funkční a protahováním svalů nedochází k jejich zkracování, které potom má za následek deformaci správného držení těla a mnoho dalších vnějších i vnitřních problémů. Zkrácený sval ztrácí hlavně svoji elasticitu a po určité době i sílu, pak často špatně fixuje určité struktury. Nejen fyzický rozměr má strečink. Jeho mentální vliv lze vyjádřit na úrovni psychického uvolnění a prohloubení relaxace. K těmto účinkům dochází na základě vědomého a řízeného dechu i pohybu.

 

Přínos strečinku

 • Snížení nebezpečí úrazu a poranění (vhodné zařadit strečink pro všechny sportovce)
 • Snížení civilizačního vlivu na páteř a tím vhodné působení na zdravá záda
 • Snížení svalové bolesti
 • Snížení svalového napětí a zvýšení uvolnění
 • Zvyšuje sportovní výkon
 • Prohlubuje pohybové cítění
 • Prohlubuje duševní i tělesnou relaxaci

 

Princip strečinku je známý již z hathajógy, jež obsahuje mnoho nejrůznějších technik, které utváří systém strečinku. Pomalým a vědomým prováděním pohybu s koncentrací mysli do daného centra pohybu působí jednotlivé ásany na efektivní protažení svalů.
Strečink vycházející z jógy je šetrnou metodou k protažení tkání, svalových vláken a celých svalů. Hathajóga používá dvou typů cvičení: aktivace a relaxace. Aktivační část cviků zapojuje určité svalové skupiny, které staví do určitého středního napětí pečlivě vnímaného cvičícím jedincem. Na tyto aktivační cviky, které mobilizují žádané svaly, navazuje relaxační fáze, kdy dochází k vědomému uvolnění určených svalů a plnému uvědomění si příjemných pocitů s tím spojených. Pro potřebné uvolnění se využívá převážně metody postizometrické relaxace. Po předcházející aktivaci svalu je relaxace snadněji dosažitelná a je hlubší.
V jiných situacích se používá navíc tzv. zpětnovazební indukce, pro kterou je charakteristický známý fakt, že drážděním jednoho orgánu je možno vyvolat útlum v jiném. Z uvedených mechanismů je patrné, že hlavní efekt jógy při strečinku spočívá v uvědomělé svalové relaxaci, která navozuje zároveň relaxaci psychických i emocionálních zvýšených tenzí. Všechny pohyby užívané v józe mají charakter řízených pohybů, to znamená, že jejich přesnost neustále kontrolujeme vědomím. Provádíme je pomalu. Nikdy nemají charakter pohybů spouštěných, kdy vědomím projde jenom povel a dále proběhne žádaný pohyb podle trvalého zápisu v pohybovém vzorci (dynamický stereotyp). Jde tedy o zcela jiný typ pohybu než při veškeré sportovní činnosti, kdy se využívá především plné automatizace celé pohybové struktury. Dýchání je nejdůležitější způsob řízení pohybu a také je jeho naprostou součástí. Příliš usilovné dýchání zapojuje tzv. auxiliární (pomocné) dýchací svalstvo, které se upíná převážně na krční páteř a může vyvolávat pocity napětí až bolesti šíje a hlavy.  

 

Strečink má různé zákonitosti, které vedou ke kýženému výsledku, kterým je natažení. Natažení svalů podléhá řízení z míchy. Jedná se o souhru mnoha faktorů, které rozhodují o kvalitě, či obraně protahovaných svalů. Aby nedošlo k poškození svalů, jsou svaly i šlachy vybaveny mikroskopickými senzory.

 

Jak správně provádět pozice jógy s cílem protáhnout svaly:

 • Tělo i svaly musí být zahřáté a prokrvené.
 • Ásana musí být zaujata pomalu a uvolněně, v pozici nesmíte cítit příliš velký tah. V tomto případě by došlo ke kontrakci a nedostali byste se k protažení. Je třeba se v začátku zastavit ve fázi, kdy necítíte zbytečné napětí, tělo stabilizovat a zastavit v ásaně. Plynule prodýchat a koncentrovat pozornost. Po této stabilizační funkci, kdy vás svaly dál nepustí, dojde opět k malému posunu a sval se protáhne. Je třeba používat cit a nepřekračovat signály ze svalu, ale naopak je respektovat. Jen tak může dojít k efektivnímu protažení.
 • Pomalý návrat z ásany

 

Ásany a strečink
Strečové receptory jsou velice rychlé. Je proto nutné hledat jemný, klidný a řízený pohyb, který svojí nekoordinovaností nedává podnět k zapojení obranných reflexů. Nejdříve se protáhněte lehce, sotva stimulujte délku svalu. Pak zastavte v ásaně a buďte v klidu. Dýchejte. Receptory se adaptují a následně vám umožní zvětšení protažení, ale jen nepatrně. Trpělivě čekejte. Tato adaptační metoda umožňuje velké natažení svalů postupným rozvíjením pohybu. Je nutné být uvolněný, pozorností obrácený do sebe, do daného místa, kde má dojít k protažení.

 

Druhy strečinku

 • Statický (hathajóga)
 • Dynamický (powerjóga, skoky, odrazy, rytmické pohyby, vede k rozvoji optimální pohyblivosti)
 • Pasivní (využívá vnější sílu, např. v rehabilitaci)
 • Aktivní
 • Proprioceptivní strečink

 

zpět

 

Načerpejte novou energii právě u nás... chci sportovat

Aktuality