Aktuality

28.08.2011

European TAE-BO

Struktura Tae-ba

Techniky, které se používají v Tae-bo programu Basic, jsou vybrány tak, aby nebyla vynechána žádná důležitá svalová partie. Tae-bo je rozděleno do tří stupňů. U nás se můžete setkat právě s technikami a kombinacemi Tae-bo Basic. Tyto techniky jsou vybrány tak, aby se zpevnilo především hluboké svalstvo kořenových kloubů a svalstvo udržující vzpřímené držení těla.

 

Velký důraz je kladen na vybudování svalstva hýžďového. Společně s tréninkem hýžďových svalů se pracuje na stabilním postavení pánve, která tvoří bázi pro celou páteř a tak postavení páteře pozitivně, nebo negativně ovlivňuje. Dále se intenzivně procvičuje svalstvo trupové s důrazem na stabilizační funkci, tedy souhru břišních svalů se svaly paravertebrálními. Při Tae-bo se vyvarujeme všech rotací, úklonů a předklonů trupu, aby byla páteř a meziobratlové klouby vždy ve středu. Teprve v dalších programech, tedy Advanced a Master, kdy už je předpoklad vybudování silné báze, citu pro správné držení těla a dosažení středního postavení všech kloubů (tedy bez svalových dysbalancí), přicházejí techniky, které jsou zaměřeny na trénink povrchovějších svalových skupin a svalů, které neovlivňují tak zásadně držení těla.

 

Lekce může být velmi intenzivní. Ale intenzita lekcí je vždy ve vašich rukou. Přestávky si děláme, když je potřebujeme. Techniky a kombinace se v Basic programu cvičí ve dvou rychlostech, tedy slow motion a double time. Pokud si budete chtít ubrat intenzitu, nemusíte cvičit double time a techniku můžete provádět jen slow motion. Cvičte prostě podle sebe.

 

Co můžete od Tae-ba čekat?

Je to pocení, ubírání na váze, výdrž, schopnost být silný, zábava, posilování vůle, skupinové cvičení. Je to cesta, jak zjistit, kam až sahají naše hranice. Příležitost, kde se utkat sám se sebou. Výzva, způsob, jak znovu získat dávno ztracenou kondici.

 

Tae-bo je rychlé, velmi rychlé.

 

Při  Tae-bu se trénují takové časti těla, na které ještě při žádném jiném tréninku nedošlo. Při pravidelném navštěvování lekcí bude konec celulitidě a tuku. Vytvoří se pevný korzet v podobě silných břišních a zádových svalů. Tím je zaručena stabilizace páteře. Ruce, ramena, nohy, hýždě, samozřejmě i u nich dojde k výrazné změně.

 

Bazální metabolismus po lekcích bude zrychlený ještě druhý den. Tím je zajištěno zmenšování objemu tukových buněk.

 

Tae-bo učí především vybudovat vlastní pocit pro tělo, aby mohl klient své hranice nejen rozeznat, ale hlavně překračovat a rozšiřovat. Jde pouze jen o vás! Pokud se naučíte rozeznávat své hranice, teprve pak je můžete rozšiřovat.

 

Skrze Tae-bo lekce se vybuduje vaše větší vnitřní síla a díky tomu pak dojde i k vnějším změnám, aniž by jste se na ně museli fixovat a soustředit.

 

GET THE FIRST PLACE BY YOUR OWN.  

 

 

 

 

 

 

zpět

 

Načerpejte novou energii právě u nás... chci sportovat

Aktuality